Designing interactions between technology and people with digital products, services and experiences.

Interaction Designers ontwerpen interacties tussen technologie en mensen met digitale producten, diensten en ervaringen.

 

(NL) Als interaction designer ontwerp je digitale producten, diensten en ervaringen en ben je geboeid door opkomende technologieën en de impact die ze hebben op mensen. Je ‘maakt dingen’ via digitale technologie en drukt hierop graag je eigen stempel. Je experimenteert met bestaande en nieuwe technologieën, bijvoorbeeld om het leven van mensen aangenamer maken. En je hebt oog voor de uitdagingen in onze omgeving en zin om deze te onderzoeken.

Interaction Design is dus heel breed. Je ontwerpt (combinaties van) verschillende media, zoals digitale apps, (fysieke) objecten, online en mobiele interfaces, video’s en animaties. Je toont je ontwerpen via tentoonstellingen, foto’s, installaties, presentaties, interventies en (digitale) prototypes. Als interaction designer kun je dus op heel veel verschillende manieren aan de slag!

(EN) As an interaction designer, you design digital products, services and experiences. You are also fascinated by emerging technologies and the impact they have on people. You ‘make things’ using digital technology and put your own stamp on them. You experiment with existing and new technologies, for example to make people’s lives more pleasant. Last but not least, you have an eye for challenges in our society and want to investigate them.

Interaction Design is a very broad field. You design (combinations of) different media, such as digital apps, (physical) objects, online and mobile interfaces, videos and animations. You show your designs through exhibitions, photos, installations, presentations, interventions and (digital) prototypes. This means that as an interaction designer you can work in numerous ways!