Between Virtual and Real

Arthur Coppens

(NL) De algoritmes van nieuwssites en sociale media platformen als Facebook en Twitter selecteren de inhoud die we zien op basis van onze voorkeuren en online gedrag. Hierdoor kunnen er filter bubbles ontstaan die bepaalde meningen en visies voor ons verborgen houden. ‘Between Virtual and Real’ focust op het visualiseren van filter bubbles; het project doet dit aan de hand van een virtual reality (VR) ervaring waarin men iemand zijn/haar online wereld kan binnenstappen.

(EN) The algorithms of news sites and social media platforms such as Facebook and Twitter select the content we see based on our preferences and online behavior. This can create filter bubbles that hide certain opinions and visions from us. ‘Between Virtual and Real’ focuses on visualizing filter bubbles; the project does this on the basis of a virtual reality (VR) experience in which someone can enter his / her online world.