EcoWays

Bente Verjans

(NL) Dit masterproject onderzoekt hoe we als autogebruiker duurzaam vervoersgedrag kunnen aanleren om zo ons steentje bij te dragen aan het klimaat. Hiervoor is een interactief systeem ontworpen op basis van een systematische analyse van vervoersgedrag: “EcoWays”. “EcoWays” neemt de vorm aan van een interactief sleutelkastje met een scherm dat de gebruiker bewust maakt van het autogebruik en hem/haar stimuleert tot het nemen van duurzame vervoersmodi. Dit door gebruik te maken van een informatieve en representatieve metafoor van landschappen en hun biodiversiteit die het vervoersgedrag representeren. Ook worden gamification elementen en persuasieve technologieën gebruikt om de gebruiker te overtuigen van duurzame vervoersmodi.

(EN) This Master’s project investigates how sustainable transport behaviour is stimulated among car users, in order to contribute to the climate. Based on a systematic analysis of transport behaviour, “EcoWays” is an interactive system that takes on the form of an interactive key box with a screen. “EcoWays” makes the user aware of his / her car use and encourages him / her to use (more) sustainable modes of transport. It does so by using an informative and representative metaphor of landscapes and their biodiversity, representing transport behavior. Gamification elements and persuasive technologies are also used to convince the user of (more) sustainable transport modes.