Hallo Nederlands

Sander Brebels

(NL) Het aanleren van Nederlands is voor anderstaligen niet altijd even makkelijk. ‘Hallo Nederlands’ is een interactief spel dat anderstaligen tracht te helpen bij het leren van Nederlands. Spelers dienen ontbrekende letters uit een woord of een zin op te vullen door vallende letters te vangen. ‘Hallo Nederlands’ speelt op deze manier in op het belang van een goede woordenschat, visuele elementen en eenvoud in het leerproces.

(EN) Learning Dutch is not always easy for non-native speakers. ‘Hallo Nederlands’ is an interactive game that tries to help newcomers to learn Dutch. Players must fill in missing letters from a word or phrase by catching falling letters. ‘Hallo Nederlands’ responds in this way to the importance of a good vocabulary, visual elements and simplicity in the learning process.