Hybride.me/ns

Teis De Greve

(NL) De alomtegenwoordige draadloze netwerken in de publieke ruimte blijven grotendeels onzichtbaar voor ons. ‘Hybride.me/ns’ is een interactief ontwerp dat bestaat uit een Doe-Het-Zelf-project waarbij een smartphone wordt bevestigd op het lichaam; als het ware een uitbreiding van ons menselijk lichaam. Door het ontwerp te gebruiken in de publieke ruimte, maar ook door zelf nieuwe uitbreidingen te maken, laat het ons nadenken over de onzichtbare netwerken die ons omringen.

(EN) The ubiquitous wireless networks in the public space remain largely invisible to us. ‘Hybride.me/ns’ is an interactive design that consists of a Do-It-Yourself project in which a smartphone is attached to the body; as it were an extension of our human body. By using the design in the public space, but also by making new extensions, it lets us think about the invisible networks that surround us.