PIC

Sam Loos, An Serron, Femke Ceulemans, Jietse Vanlandschoot

(NL) Het project ‘PIC’ is een samenwerking tussen afstudeerrichting Interaction Design, Product Design en woonzorgcentrum ‘Château Sous-Bois’ (Spa, Luik). De bewoners van het woonzorgcentrum zijn oudere mensen met dementie en/of een psychiatrische aandoening. Het vogeltje, aangestuurd door Arduino, beweegt door signalen die het krijgt van een webcam, aangestuurd door een Raspberry Pi. Als er beweging voor de webcam plaatsvindt, begint het vogeltje binnen te bewegen. De bewoners van het woonzorgcentrum weten zo dat er buiten vogeltjes zitten en dat ze hier naar kunnen gaan kijken. Het project tracht zo de tuin van het woonzorgcentrum meer te integreren in het interieur en een verrassend element toe te voegen aan het gestructureerde leven van de bewoners.

(EN) The ‘PIC’ project is a collaboration between Interaction Design, Product Design and the residential care center ‘Château Sous-Bois’ (Spa, Liège). The residents of the residential care center are elderly people with dementia and / or a psychiatric disorder. The little bird, connected via Arduino to a webcam controlled by a Raspberry Pi, moves when there is movement in front of the webcam; the bird is placed inside of the care center. In this way, the residents of the care center know that there are birds outside and that they can go and look at them. The project tries to integrate the garden of the residential care center more in its interior and adds a surprising element to the structured life of the residents.