Yieldly

Laurent Verbanck

(NL) Uitstelgedrag is een probleem waar 80 tot 95 procent van de studenten uit het hoger onderwijs last van heeft. Verschillende reeds bestaande applicaties en webplatformen proberen studenten te helpen bij het verminderen ervan. Digitale media zoals smartphones en computers vormen echter een grote afleiding voor studenten. Het masterproject “Yieldly” omvat een Tangible User Interface die gamification, peer pressure en persuasive technologieën integreert. De verschillende iteraties werden kwalitatief geëvalueerd met behulp van user tests om zo de gebruikservaring en productiviteit van de student te verbeteren. Deze persoonlijke interface is een modulaire lamp die gebruikers kunnen aanpassen aan de persoonlijke kenmerken van hun uitstelgedrag om zo het beste resultaat te bekomen.

(EN) Procrastination affects 80 to 95 percent of higher education students. Various applications and web platforms already exist, aiming to help students to reduce behaviour of procrastination. However, digital media such as smartphones and computers are a major distraction for students. The Master’s project “Yieldly” entails a Tangible User Interface that integrates gamification, peer pressure and persuasive technologies. The different iterations of the prototype were qualitatively evaluated using user tests to improve the user experience and productivity of the student. This personal interface takes on the form of a modular lamp that users can adjust to the personal characteristics of their procrastination.