WORK:SPACE

Caroline Verellen

(NL) Ruim 90% van de studenten heeft tijdens hun academisch traject wel eens te maken met uitstelgedrag. De smartphone applicatie ‘WORK:SPACE’ helpt procrastinatie tegen te gaan en inspireert studenten om aan hun opdrachten te werken. De app neemt de vorm aan van een uitbreidend universum en maakt gebruik van spelelementen en competitie, om zo de student te motiveren en academische uitstelgedrag tegen te gaan.

(EN) Over 90% of the students have to deal with procrastination during their academic trajectory. The smartphone application ‘WORK: SPACE’ helps prevent procrastination and inspires students to work on their assignments. The app takes the form of an expanding universe and uses game elements and competition, in order to motivate the student and prevent academic procrastination.